Wijkkringen

Wijkkringen

We wonen verspreid over Zutphen. Mensen die bij elkaar in de wijk wonen kunnen zich in wijkkringen verenigen.  Dat zijn groepen van 12 tot 15 mensen. Zo hebben we al de wijkkring Waterkwartier en de Wijkkring Zuid.

Als we langduriger zorg nodig hebben, is het prettig om een groep om je heen te hebben met wie je vertrouwd bent en die de directe zorg ( boodschappen, mee naar  dokter, maaltijd koken, etc.) op zich neemt.

De wijkkringen komen als aparte groep bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, om uit te wisselen over wensen tav (mantel)zorg maken en zaken waarbij je elkaar nu al kunt ondersteunen.

Iedereen die dat wil kan zich aansluiten bij een wijkkring. Het bestuur ondersteunt, zo nodig, bij het opzetten van een wijkkring.Te denken valt aan de Noorderhaven en het Centrum.