Programma

De verenigingsactiviteiten hebben plaats in de Tuinzaal van De Christengemeenschap, Badhuisweg 27, Zutphen.

PROGRAMMA 2020

1 augustus     ZOMERPICKNICK in tuin en tuinzaal Christengemeente
Breng zelf hartig en zoet mee voor het gezamenijke buffet, waar coronaproof uitgeserveerd gaat worden.
We beginnen om 14.00 uur. In de loop van de middag doen we een paar gezelschapsspelen met elkaar.

15 augustus vakantie

29 augustus Spelen met taal; opdrachten in kleine groepen. Met Charlotte van der Drift.

12 september Open Podium: over Esperanto met Pieter Engwirda

26 september Algemene Ledenvergadering ( alleen voor leden)

10 oktober Themamiddag over Tijd, in het kader van de reeks de spiritualiteit van ouder worden. Met Charlotte van der Drift en Leo Brussee.

24 oktober Tekenen of schilderen op muziek met Jany Niemeijer.

Alle middagen zijn van 14.00 tot 17.00 uur.
Inloop en ontmoeten van 14.00 tot 15.00 uur. Begin activiteit: 15.00 uur.

Alle activiteiten worden door leden gedaan. Soms worden er inleiders van buiten uitgenodigd.

Open podium: een van de leden vertelt over wat hem/haar bezig houdt, waarna een gesprek ontstaat. Afgesloten met een hapje en drankje.

De spiritualiteit van ouder worden is een reeks themamiddagen waarin we met elkaar onderzoeken aan de hand van thema’s wat we tegenkomen in het ouder worden, welke nieuwe perspectieven ouder worden biedt.

Spreekt een van de programma’s je aan en zou je eens een middag mee willen maken, neem contact op met het secretariaat
(z\\\\\\\\\\\\\a\zie contact).