Home

Vereniging De Derde Fase

Welkom op de website van Vereniging De Derde Fase, eigentijds netwerk voor de huidige 60+ generatie.

De Derde Fase is een netwerk van mensen die elkaar ondersteunen bij vitaal ouder worden. De centrale plek in dat gebeuren is de huiskamer die 2x per maand open is.In de huiskamer organiseren we verbindende en verdiepende activiteiten, die ons stimuleren.
De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, verdieping, verbinding, inbreng van kwaliteiten en zorg/hulp voor elkaar. Elkaar ontmoeten en kunnen delen is belangrijk.
Vitaal ouder worden is een samenspel van lichaam, ziel en geest; daarom spreken we in onze activiteiten, zowel fysieke, mentale als ook spirituele vermogens aan.

Vereniging De Derde Fase biedt haar leden:

  • ontmoeting en contact met gelijkgestemden
  • ergens bij horen
  • verdieping op levensthema’s van het ouder worden
  • door workshops en themabijeenkomsten
  • doe-activiteiten
  • inzet van kwaliteiten/talenten

Visie
Over wat er lichamelijk met ons gebeurt, hebben we niet zoveel te zeggen. Maar we zijn meer dan ons lichaam. Onze geest wordt levendig gehouden door contacten, samenwerken, inzet van talenten en levenservaring, met je handen bezig zijn, creativiteit, zingen, culturele activiteiten, daadwerkelijk iets betekenen in een groter verband. Dat kan allemaal binnen ons netwerk

Inzet van kwaliteiten/talenten

In bestuur en werkgroepen kun je je talenten inzetten of nieuwe talenten ontdekken. Ook door zelf activiteiten aan te bieden en te organiseren.

Meedoen en nieuw kanten in jezelf ontdekken
Maar ook door mee te doen aan activiteiten kun je onvermoede talenten en vermogens van jezelf op het spoor komen. Het leven blijft een grote ontdekkingstocht.

Activiteiten
Leden organiseren in de Huiskamer activiteiten waaraan ook belangstellenden deel kunnen nemen. (Zie Agenda)
Verder zijn er door de enthousiaste inzet van leden belangstellingsgroepen gevormd, zoals een leesgroep, een filosofiegroep en een wandelgroep, om een paar voorbeelden te noemen. (Zie Activiteiten)

Leden-voor-leden
Ook is er aandacht voor wat leden praktisch voor elkaar kunnen betekenen, als het gaat om hulp en zorg. Dat doen we op basis van geven en ontvangen. We hebben allemaal iets te geven, we kunnen allemaal aangeven wat we graag voor een ander willen doen. De een heeft klusjes in de aanbieding en de ander boodschappen doen. Telkens is er wel iemand die daar gebruik van wil maken

Van woongroep naar netwerk

Hoe we samen vitaal ouder zouden kunnen worden, daar had je een woongroep voor nodig. Dat was eenvoudig gezegd de gedachte van Hugo Versteeg, de grondlegger van vereniging De Derde Fase( 2005). De woongroep als onderdeel van het Ubuntuplein Zutphen kwam er niet, ondanks 10 jaar voorbereiding. Het netwerk is gebleven.

Wees welkom.


Contact

Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar ons secretariaat via (een klik op) het contactformulier.  Als belangstellende word je uitgenodigd voor een huiskamer- bijeenkomst.

Foto: de wandelgroep op pad